V minulém období KOMPRIN s.r.o. spolupracoval, respektive zajišťoval, tyto významné stavby v oblasti technického vybavení a dopravního řešení.
na našich projektech můžete stavět
p r o j e k č n í
                         a
                          i n ž e n ý r s k á
                                                       k a n c e l á ř