Podzemní kontejnerová stání separovaného odpadu
Pro MČ Praha 1 jsme zpracovali studii umístění podzemních kontejnerů, pro sedm konkrétních lokalit jsme zpracovali projekt pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti
na našich projektech můžete stavět
p r o j e k č n í
                         a
                          i n ž e n ý r s k á
                                                       k a n c e l á ř