email:

Ing. Katka Mašková - katka.maskova@komprin.cz

Ing. Pavel Kvasnička - pavel.kvasnicka@komprin.cz
KOMPRIN s.r.o.

B
ělohorská 126

169 00 - Praha 6

tel.: 222 540 166
na našich projektech můžete stavět
p r o j e k č n í
                         a
                          i n ž e n ý r s k á
                                                       k a n c e l á ř