Jednatel spolešnosti:

Ing. Petr Mašek
tel. 737 255 420
mail: masek@komprin.cz

 
KOMPRIN s.r.o.

U kašny 1122/6
155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČO: 48038482

DIČ: CZ
48038482

Registr v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praza, oddíl C, vložka 15385

na našich projektech můžete stavět
p r o j e k č n í
                         a
                          i n ž e n ý r s k á
                                                       k a n c e l á ř