Společníky firmy jsou

ing. Katka Mašková - autorizovaná inženýrka pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

a

ing. Pavel Kvasnička - autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a pro stavby městského inženýrství.

Jednatelkou firmy je ing. Katka Mašková.
na našich projektech můžete stavět
p r o j e k č n í
                         a
                          i n ž e n ý r s k á
                                                       k a n c e l á ř