Jednatel firmy je ing. Petr Mašek, který je:

Autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby

Autorizovaným inženýrem v oboru městské inženýrství

Autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

na našich projektech můžete stavět
p r o j e k č n í
                         a
                          i n ž e n ý r s k á
                                                       k a n c e l á ř