Zajišťujeme všechny stupně projektové dokumentace od územně plánovací dokumentace, územního řízení, stavebních povolení, dále zajišťujeme dokumentaci pro realizaci staveb. Vykonáváme autorské dozory. Součástí naší činnosti je i inženýrská činnost a technický dozor investora. Projekty řídíme komplexně včetně průzkumných prací a zaměření území.
na našich projektech můžete stavět
p r o j e k č n í
                         a
                          i n ž e n ý r s k á
                                                       k a n c e l á ř