Rezidenční čtvrť Botanica Vidoule
  - projekt pro územní rozhodnutí
  - projekt pro stavební povolení
  - projekt pro provedení stavby vč. autorského dozoru
 
Navrženy a realizovány byly kompletní inženýrské sítě na ploše cca 30 ha
        6,6 km gravitačních stok
        3,5 km vodovodních řadů řadů
        3,3 km plynovodníhopotrubí
        rozvody 1 kV, 22kV
        veřejné osv
ětlení
na našich projektech můžete stavět
p r o j e k č n í
                         a
                          i n ž e n ý r s k á
                                                       k a n c e l á ř