Sportovní stadion Slavia - technická infrastruktura
  - projekt pro územní řízení, stavební povolení, provád
ěcí projekt
Navržena a realizována byla kompletní technická infrastruktura pro fotbalový stadion včetně přeložky kanalizačního sběrače CXIIc DN 1500/1840 mm
        310 m přeložka sb
ěrače
        600 m gravitační kanalizace
        800 m vodovodů
na našich projektech můžete stavět
p r o j e k č n í
                         a
                          i n ž e n ý r s k á
                                                       k a n c e l á ř