Rekonstrukce a dostavba vodovodů a kanalizací - Troja Podhoří
       investor - PVS a.s.
 
Gravitační a tlaková kanalizace + vodovod pro lokalitu Troja - Podhoří
       
        1600 m kanalizačních gravitačních řadů
        1630 m kanalizačních tlakových řadů
        2800 m vodovodních řadů
        4 čerpací stanice odpadních vod
na našich projektech můžete stavět
p r o j e k č n í
                         a
                          i n ž e n ý r s k á
                                                       k a n c e l á ř