Radonice nad Ohří, Stradonice, Pátek u Loun
ČOV a kanalizace
  - projekt pro stavební povolení
Navrženo je
        6,0 km gravitačních stok
        5,1 km výtlačných řadů
        6 čerpací stanic odpadních vod
na našich projektech můžete stavět
p r o j e k č n í
                         a
                          i n ž e n ý r s k á
                                                       k a n c e l á ř