Obnova vodovodních sítí v Praze 2
       investor - PVS a.s.
 
Rekonstrukce vodovodní sítě v ulicích Anglická, Londýnská a Rubešova
        930 m nových vodovodních řadů
        1150 m rušených vodovodních řadů
        47 domovních přípojek o celkové délce 370 m
na našich projektech můžete stavět
p r o j e k č n í
                         a
                          i n ž e n ý r s k á
                                                       k a n c e l á ř