Odkanalizování obcí Hamry , Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko
  - projekt pro stavební povolení
Navrženo je
        8,5 km gravitačních stok
        11,2 km výtlačných řadů
        14 čerpací stanic odpadních vod
na našich projektech můžete stavět
p r o j e k č n í
                         a
                          i n ž e n ý r s k á
                                                       k a n c e l á ř