Dokanalizování Rožmitálu pod Třemšínem
  - projekt pro provedení stavby
Navrženo je
        7,8 km gravitačních stok
        0,43 km výtlačných řadů
        2 čerpací stanice odpadních vod
na našich projektech můžete stavět
p r o j e k č n í
                         a
                          i n ž e n ý r s k á
                                                       k a n c e l á ř